Friday, 28 September 2012

KESUCIAN

Kebenaran itu adalah kesucian..maka ia tidak boleh disertakan dengan kebathilan.

Kesucian tidak boleh bersama kebathilan..kesucian yang benar diletak di tempat yang sepatutnya dan tempat itu pula tidak boleh ada kebathilan.

No comments:

Post a Comment