Tuesday, 23 October 2012

BERIMANKita percaya seorang pemanah tersohor mampu memanah tepat kepada sasarannya. Namun, kita tidak yakin apabila diminta untuk meletakkan buah epal di atas kepala untuk dipanah oleh pemanah tersebut.

Cuba fikirkan..adakah beriman itu sekadar kita percaya tanpa perlu meyakini..?

No comments:

Post a Comment