Friday, 9 November 2012

DOSADalam hal dosa, kita sememangnya perlu kesal dan bertaubat dalam setiap dosa yang kita telah lakukan. Namun, dalam kita menyesal dan bertaubat, jangan pula kita lupa untuk memohon kepada Tuhan supaya menjadikan takdir kita melakukan dosa itu merupakan takdir kita yang terakhir melakukan dosa.

No comments:

Post a Comment